Kinský, Řecké umění archaické doby

Z KEROS
Verze z 23. 3. 2019, 19:00, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky) (Attická černofigurová keramika)

Přejít na: navigace, hledání

Vystavovalo se toho opravdu velice mnoho, takže teď představují jen malý výběr. Mnohem víc fotek je v oddílech alba.

(Škarohlíd by mohl remcat, že ve sbírce chybí archaické sochy a reliéfy, jenže těmi se pyšní jen nemnoho předních muzeí. Podobně je tomu s attickou červenofigurovou keramikou archaické doby, klasické tu je fůra o kousek dál.)

Černofigurová keramika

Keramika z řeckého východu


Nádobka ve tvaru nohy, východořecký styl, konec 6. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 1690.


Amfora s tmavými pásy. Iónská dílna, konec 6. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, HM-H10 2339.Figurální aryballos: Ježek. Fajáns. Rhodos (?), 6. století před n. l. Praha. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 7676.

Attická černofigurová keramika

Dvojice komastů (účastníků Dionýsova průvodu). Skupina s komasty, 580 až 570 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 80.14.

Číše typu Siana, okruh athénského „malíře z Civica“, 575-550 před n. l. Praha. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 4757. Na vnější straně dvě scény průvodu mužů a žen s dominantní postavou jezdce. (V medailonu letící siréna.)

Zlomek z kyathu, hlavička mainady, reliéf. Ozdoba vnitřní stěny nádoby v místě přisazení ucha. Malba detailů černým listrem a karmínovou engobou. Athény (?), Skupina Vatikan G 57. Kolem roku 525 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 3882.

Kyathos (čerpák na víno). Dionýsův průvod: tančící mainady a satyři se stužkami ve vlasech. Ve výši hlav pod okrajem černý nápis alfabetou: NIKOSTHENES EPOIESEN (Nikosthenés zhotovil), tedy zapsané autorství athénského hrnčíře. Athény, Malíř N. Kolem roku 530 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 5924.

Kylix (dvouuchá plochá nádoba na nízké nožce). V medailonu: Silénos a koza, detail. Po roce 500 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 1672.

Skyfos ve tvaru prsu (skyfos typu mastos). Attická černo-figurová keramika. Sedící Dionýsos s pohárem, kolem tančí mainada a satyr. Kolem roku 480 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 1864.

Lekythy

Attický černofigurový lekythos. Malba na bílém podkladě: vegetační motiv. 500-450 před n. l. Praha. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 1676.


Attický černofigurový lekythos. Ariadné nastupuje na vůz tažený čtyřspřežím, za ní je Dionýsos, před vozem kráčí Hermés. Kolem roku 500 př. n. l. NG v Praze. Ze sbírek Národního muzea, palác Kinských, NM-H10 2476.

Drobné terakoty

Terakoty navazující na geometrický styl

Bohyně

Ženská postava (asi bohyně), drobná terakota. Na hlavě má polos. Tmavá malba šatu a šperků. Před rokem 550 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 6393.


Plochý terakotový idol, ženské božstvo. S volutou nad čelem, geometrická malba červenou a černou. Před rokem 550 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 4105.

Koně a jezdci

Koně s jezdci. Drobné terakoty, kolem roku 550 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea.


Kůň s jezdcem. Drobná terakota, kolem roku 550 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, HM-H10 6332.

Obvyklé terakoty klasické doby

Divoké prase, drobná terakota. Boiótie, začátek 5. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H 5467.


Býk. Drobná terakota, Boiótie, 520-475 před n. l. Praha. Ze sbírek Národního muzea, NM-HM10 5468.

Velké terakoty z řeckého východu

Antefix. Šupinový ornament. Pálená hlína s polychromním povrchem. Východní Řecko, kolem 550 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 60-26.


Antefix s Gorgónou. Pálená hlína s polychromním povrchem. Východní Řecko, kolem 550 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 60-26.


Ozdobný okraj sarkofágu. Pálená hlína, polychromní malba. Klazomenai, 500-475 před n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 60-41. (V iónském města Klazomenai si na sarkofágy velice potrpěli, produkovali specifický typ. Nesouvisí to s tím, že odtud pochází Anaxagorás.) Souvisle číst: Korintská keramika
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU