Doba bronzová a doba železná

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Možná proměna morálky.

Příklady: Odysseus se z „muže lstivého“ stává „mužem těžce zkoušeným“ a obratným.
Nebo známá starozákonní scéna David a Goliáš, kde Goliáš reprezentuje tradičního hrdinu se zvyky konce doby bronzové, zatímco David novinku rané železné doby, z pohledu „tradičních hodnot“ porušuje pravidla hry.

Řeckou epiku lze chápat jako ohlédnutí za dávnou tradicí pozdní doby bronzové.

Rozdíl ve zpodobování figur v pozdní době bronzové a na začátku rané doby železné je alespoň v Řecku (i když nejen) způsoben kolapsem „temných staletí“, po nichž řecká kultura začíná jakoby znovu.

Pro srovnání s texty epiků je zajímavá geometrická stylizace. Článkovitá těla odpovídají představě „psychofyzických orgánů" (Bruno Snell).

Příklady článkovitého zpodobnění postav v mlabě na řecké keramice geometrického stylu, 8. století před n. l.


Dál na Archaická stylizace figur
Zpátky na začátek této prezentace