AM Syros

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Oficiální název muzea: Archaeological Museum of Syros. Oficiální web muzea.

Archeologické muzeum na Syru najdeme za bočním vchodem veliké budovy radnice v Hermoupolis (Ermoupoolis). V době svého založení na počátku 20. století mělo ambici být krajským muzeem Kyklad, jenže nejvýznamnější nálezy šly do Athén a mimo Řecko, navíc na většině ostrovů postupně vznikala místní muzea. Když k tomu připočteme, že antičtí Řekové se na Syru nijak moc neujali, tak toho ve zdejším muzeu mnoho nečekáme. Výjimku ovšem tvoří starokykladské nálezy z Chalandriani i odjinud.

Nová expozice ovšem velice příjemně překvapuje, zvláště v oboru kykladské kultury rané doby bronzové posouvá toto muzeum na výtečnou úroveň! Krom jiného vystavuje i nové nálezy z Chalandriani.

Napřed tady nabídnu letmou virtuální prohlídku celé sbírky a pak podrobněji ukážu její bohatou starokykladskou část.

Vstupní místnost

V muzeu jdeme proti toku času. V první místnosti potkáváme sochy a reliéfy z římské doby, většinou pocházejí přímo ze Syru. Mezi nimi zaujme reliéfní ozdoba se symboly Ísidina kultu, kat. č. 339.

Další místnosti

Helénistické a římské plastiky z Kyklad a okolí


Mohli bychom sice odbočit do místnosti značené číslem 2, kde je velká sbírka nálezů z doby bronzové, v drtivé většině případů z Kyklad rané doby bronzové, a to nejen ze Syru, ale taky třeba z Naxu a z Paru, ale to si necháme na další stránku.

Teď půjdeme rovně dál, do místnosti značené číslem 3. Čeká nás tam sbírka řeckých artefaktů z Kyklad, většinou z jiných ostrovů než ze Syru. Úroveň ani kvantita sice není dvakrát valná, leč je to milá ukázka věcí z Amorgu taky a z ostrovů, ze kterých se mnoho památek v muzeích nevidí. I v této místnosti je řada starokykladských nálezů ze Syru, včetně novinek, ale ty si také necháme na později.


Vystavuje se zde i sádrový odlitek reliéfu nalezeného u Ag. Theodoti na ostrově Íos. Nápis dokládá, že nějaká oběť byla provedena „v měsíci Homérově“. Originál je v Archeologickém muzeu na Íu, jenže tam se nesmí fotografovat. Kopie je dobře udělaná a hlavně jasně dokladuje tuto zvláštnost kalendáře na Íu, spojovanou s legendou o Homérově původu i pohřbu na onom ostrově.

Památky řecké geometrické a archaické doby


Mezi památkami z rané řecké antiky vyniká proto-geometrická keramika z ostrova Aigina (v Saronském zálivu nedaleko Athén, viz album Archeologického muzea na Aigině) a proto-korintská i korintská keramika nalezená na Amorgu.


Z ostrova Amorgu pochází také velmi archaicky vypadající inskripce.

Starokykladské sbírky


Skvělé starokykladské sbírky Archeologického muzea na Syru si můžeme rozdělit na dvě části:

První bude zahrnovat nálezy z různých kykladských ostrovů, převážně ze Syru, Paru a Naxu. Z chronologického hlediska zde potkáme památky na první i druhou fázi kykladské rané doby bronzové, tedy kulturu (skupinu) Grotta-Pelos a na kulturu (skupinu) Keros-Syros.

Druhá podrobněji představí pouze nálezy z okolí Chalandriani na Syru, a to včetně nových nálezů z 21. století a pozoruhodné kolekce kykladských standart, tvz. pánviček. Z chronologického hlediska jde o památky z druhé a občas i třetí fáze kykladské rané doby bronzové, tedy kultury (skupiny) Keros-Syros a kultury (skupiny) Kastri.

Zastoupeny jsou kamenné ženské figury, tvz idoly, kamenné i keramické nádoby, a kamenné i bronzové nářadí. Je toho mnoho, takže se omezíme na výběr. Větší výběr představuje album.


Památce Christose Tsountase


Christos Tsountas (1857-1934) byl řecký archeolog, jeden z významných objevitelů hluboké kulturní dimenze egejské oblasti. Krom výkopů v Mykénách se zasloužil o odkrytí slavných neolitických sídel Sesklo a Dimini na řecké pevnině. Odkryl i řadu hrobů z rané doby bronzové na Kykladách. V posledních letech 19. století odkryl opevněné sídlo s hroby u Chalandriani na Syru – a právě tyto nálezy stály na začátku širšího povědomí o starokykladské kultuře.

Památkám na jeho práci na Syru je věnována 4. místnost zdejšího archeologického muzea. Bohužel z ní nemám fotky.

Link na album muzea

Album muzea

 Pokračovat v souvislém čtení: Starokykladské nálezy z různých ostrovů včetně Syru v muzeu na Syru nebo rovnou na Ano Syros
 Zpátky na obsah kapitoly SYROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY