Výtvarné styly a žánry

Z KEROS
Verze z 15. 3. 2018, 20:34, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Snad každý slyšel aspoň něco o řeckých stavebních stylech, někdo možná rozpozná hlavici iónského sloupu od dórské. Přesněji mluvíme o stavebních řádech chrámů a budeme si je na mnoha místech ukazovat. Viz info Stavební řády.

Pro orientaci v chronologii řecké kultury jsou ovšem důležitější výtvarné styly soch, reliéfů a terakot – i styly keramiky, respektive malby na keramice. Obojí totiž pěkně kopírují obecnou periodizaci dějin (viz info Hrubá periodizace epoch v egejské oblasti), leč samozřejmě s významnými lokálními odchylkami, takže ukazují i geografické rozvrstvení různých podob výtvarného cítění.

Při prohlížení starší části řeckých (a nejen řeckých) soch si musíme uvědomovat, že sochy měly původně roli především náboženskou, že teprve v rané klasické době se ustavuje zvláštní kategorie „umění“, odlišená od běžného řemesla na jedné straně a od náboženství na druhé, tak jak to známe znovu od renesance podnes. Kdo chce už teď zvědět něco o řeckých sochách, nechť navštíví info Styly a žánry řeckých plastik.

Bohatý zdroj našeho poznání antiky představuje keramika a malby na ní. Někdy je zajímavá i pro laika, prostě krásná nebo aspoň kuriózní, jindy mohou leckterého návštěvníka muzea dlouhé vitríny s keramikou dokonale odradit. Proto se zatím omezíme na info Periodizace stylů řecké keramiky.

Kromě zmíněných výtvarných žánrů potkáme také nástěnné malby vytvořené různými technikami, mozaiky, řezby ze slonoviny, nejrůznější šperky, mince a skla.
Naopak antické deskové malby, tedy obrazy v našem smyslu slova, jsou velmi vzácné, nejspíš proto, že se špatně zachovávají.

 Souvisle číst: (info Stavební řády, info Styly a žánry řeckých plastik, ... info Periodizace stylů řecké keramiky) nebo rovnou Náboženství
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU