Steatit

Z KEROS
Verze z 13. 3. 2018, 14:24, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
 info - Stránka bez jednoznačného pokračování

Steatit je ušlechtilá tvrdší forma mastku, tedy tvrdší a hlavně celistvější forma jednoho z nejměkčích nerostů. Malá tvrdost a soudržnost umožňuje řezbu složitějších reliéfů (prý trochu podobně, jako lipové dřevo), proto se v řadě kultur odedávna používal jako ozdobný kámen, zvláště na Blízkém východě. Oproti běžnějším formám mastku se však nevyskytuje tak kvantitativně. V Řecku se steatit nachází například na kykladském ostrově Naxu. V oblibě byl zvláště v rané době bronzové. Nejhezčí zachované artefakty ze steatitu pocházejí Naxu, Amorgu a východní Kréty.

Viz také kategorii Archeologické objekty ze steatitu na Wikimedia Commons. [1]

 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY