Historie verzí stránky „Soubor:Reposing Herakles, perhaps after Lisyppos. Hellenistic, Prague Kinsky, NM-HM10 1919, 140907.jpg“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace