Rhyton

Z KEROS
Verze z 4. 1. 2018, 17:42, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování
 zkorigováno, vložit fotky

Nádoba, většinou keramická, ale někdy také kamenná, která slouží k úlitbám při obřadu.

Často má podobu božstva, v bronzové době bývá často také theriomorfní, v podobě zvířete nebo ptáka.

Tekutina se ulévá otvorem, který je často tvarován jako ústa božské postavy či zvířete, nebo jako ňadra bohyně.

Zvláště rhyta z předřecké Kréty využívají všechny myslitelné otvory kromě análního.

Může snad sloužit i k jakémusi „přijímání“, k identifikaci s božstvem.

 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU