Prométheus, Epimétheus a Hermés

Z KEROS
Verze z 25. 4. 2019, 20:25, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky) (Mýtus)

Přejít na: navigace, hledání
Stránka je teprve ve vývoji!

Prométheus, Epimétheus a Hermés

(Myslet napřed, potom a podle přirozenosti)

Zdeněk Kratochvíl (pro Ekologické dny Olomouc 2019)

Letos chci mluvit o odpovědnosti za přijímání a pochopení mýtů, za jejich výběr a rozvíjení.

Legitimizační mýty

Doslovně vzato se těmito slovy označuje (často plytká) vrstva mýtů, které mají zdůvodnit, jak se něco jmenuje nebo správně dělá. Teď ovšem půjde o legitimizaci moderny, případně postmoderny, kupodivu také prostředky mýtu. Je velice zvláštní, že pro legitimizaci moderny byly použity řecké mýty o Prométheovi, dokonce o Sísyfovi, podobně jako z pozdějších zdrojů také tradice o Faustovi. Z postav rozporných (Prométheus), ba dokonce krajně záporných (Sísyfos), se staly symboly nového lidství. (Nemluvě o Faustovi.) Nechám teď stranou Sísyfa, i když je pozoruhodné, jak se z největšího podvodníka a jednoho z největších násilníků antiky stal reprezentant lidské situace a dokonce údajně skeptické vědy – a soustředím se na roli Prométhea.

Mýtus

Předesílám, že už Jan Patočka (a to nepatřím k jeho pokračovatelům) říkal, jak je zvláštní, že právě na půdě řeckého mýtu vznikla filosofie. No, podobně se to stalo taky v Číně a v Indii (to by se Patočkovi a jeho předchůdcům nelíbilo), nicméně nijak moc běžné to není.

Jak to bylo s Prométheem „doopravdy“, tedy v mýtu samotném? Nutno vědět, že v mýtu není žádné „doopravdy“. Ne proto, že by mýtus (mythos, μύθος) byl „nepravdivý“, neboť tam, kde mýtus funguje a vládne, je zdrojem a kriteriem pravdy. Problém však je, že téměř nemáme žádný „ryzí“ mýtus, ale jen mýty nějak „použité“. Známe hlavně použití básnická a výtvarná, která jej po svém rozvíjejí; ale také použití mytologický (mytografická), která se jej snaží nějak logičtěji učesat. Mýtus sám o sobě je obtížně polapitelný. Je obecně sdílený, ne naučený studiem mytologie. Proto je nutná vsuvka o tom, co vlastně mýtus je. Nabízím tři definice, v časovém pořadí jejich vzniku v průběhu 20. století:

1. Mýtus je manifestace posvátného slovem. (Otto)

2. Mýtus je vyprávění, které zpřítomňuje primordiální posvátný děj nebo vzor. (Eliade)

3. Mýtus je slovní stránka rituálu. (van der Leeuw)

Zatím odložím otázku, zda je pro naši dobu něco posvátného, nebo spíše, co bývá v naší době sledovaným dějem a vzorem, případně slovem, které doprovází důležité akty naší kultury (spíše civilizace). Až nakonec se zeptám: Jaké to je s mýty naší doby?

Prométheus a Epimétheus

Prométheus napřed myslí, potom jedná, zatímco jeho bratr Epimétheus to dělá naopak. Prométheus ukradl nebeský oheň a dal jej lidem, které Epimétheus hloupě odbyl. Oproti většině ostatních živočichů mají mizerné chlupy, drápy a zuby, neobejdou se tedy bez ohně.

Prométheus je Títán, tedy bytost starší než Olympští bohové. Podle jedné verze dokonce vytvořil lidi. Za krádež nebeského ohně byl přikován ke kavkazské skále. Když se Zeus nedočkal omluvy, poslal orla, aby mu kloval játra. Chtěl od něho také vyzvědět dávnou věštbu o pádu Olympu a konci vlády bohů. Prométheus však vytrval a nakonec jej vysvobodil Héraklés. A ještě tu máme otevřenou Pandořinu skříňku. Tedy dary Epimétheovy manželky, kterou na příkaz Diův vyrobil Héfaistos pro Prométhea, ale ten ji moudře odmítnul. Lsti, lži, strasti a žaly vylétly – a zůstala jen naděje. Otevírat božské výtvory nebývá bezpečné, dokonce ani kdyby nebyly takto lstivě nalíčené.

Někteří lidé naříkají, jak jim chybí božská intelektuální a mocenská pozice, ale zanedbávají možnosti, které jim dává příroda. Poznávat z jakési „božské pozice“, to by bylo ono! Nevím, kterého boha mají na mysli, nejspíš scholastického. Jiní, dnes početnější, považují svůj intelekt za nějak nadpozemský, málem prý duchovní, přestože jej mnozí z nich hrubě zanedbávají. Rozum se každopádně stal garantem pravdy, ať už v podobě vědecky kritického myšlení, nebo v podobě „zdravého rozumu“, „univerzity života“. Pokaždé je to ovšem jiná „pravda“, ta zdánlivě lidová je přitom mnohem nebezpečnější než ta vědecká. Hermův oheň

Hermés podle dávného náboženského hymnu „jako první rozdělal oheň na zemi“, a to svým „klůckem“. Pozemské rozdělávání ohně není závislé na nebi. Vzdálenou analogii vztahu Prométhea a Herma (nebeského a pozemského ohně) představuje Nietzscheho koncept vztahů mezi dědictvím Apollóna a Dionýsa v lidské kultuře.

Hermem rozdělávaný oheň je ryze přírodní!

Jak to je s mýty naší doby?

Naše současnost je charakteristická absencí zdrojů důvěry (církev, věda, zpravodajství), nadvládou řeči a obrazů nad skutečností (trapně řečeno nad fakty, tedy nad tím, co nejde oddiskutovat, protože na to stejně narazíme, i když zavřeme oči a uši).

V roli obecně sdílených mýtů fungují televizní seriály, křiklavé nebo podbízivé písničky z televize a rozhlasu, příběhy „celebrit“, „sport“ (také v roli identifikační), reklama, – a především všechno, co je spojené s kultem peněz: slevy, úspory za každou cenu, vše „výhodné“... Může z toho vyrůstat filosofie? Často z toho emerguje spíše úroveň umělé demence (analogicky umělé inteligenci emergující ze struktur křemíkového čipu a matematiky), když celkem ne vždy hloupí lidé produkují a šíří velice primitivní fámy.

Nějak nás neopouštějí strašidla římské civilizace: Věčné Město, alias stabilita (bohužel k nim patří i trvale udržitelný rozvoj, čímž nechci zpochybňovat užitečnost některých podobných snah, pořád lepší než apokalyptika). Nově ožívají strašidla vyrobená a vypuštěná v 19. století: smysl dějin, dějinné určení (předurčení), původ (rasový, třídní), národ... Ten smysl dějin je ovšem nepřiznaně vždy spíše mýtus o dějinách, v různých verzích podle náboženského a politického prostředí. A „původ“ je průhledně mytická kategorie, neorganicky přesazená do (přinejmenším zdánlivě) racionálního prostředí, kde páchá rotyku.

Leč dosti nářků – a hledejme možná východiska!

Pořád ještě máme evoluční příběh, který nás propojuje nejen všechny navzájem, ale i se vším živým na Zemi, v přítomnosti i dávné minulosti. „Jsme jedné krve.“ Přežívají zbytky křesťanství, což kdysi bývalo náboženství, jehož zvěstovatel se zříkal vlastní moci. Máme zbytky důvěry v inteligenci (lhostejno, zda lidskou nebo umělou), umění nevymřelo...

Hermovské až hermetické

Potřeba kultivace Hermových dimenzí.

Naštěstí „přirozenost ve všem vystačí všemu“, jak říkal Hippokratés.

Chvilka s reklamou

Na konec oznamuji dva své počiny letošního jara:

Odevzdal jsem do redakce text knížky Alternativy (dějin) filosofie. Napsal jsem tam vše, co jsem ve školních dějinách filosofie (Filosofie mezi mýtem a vědou) zamlčel, protože by to narušovalo konsenzuální a optimistický výklad. Asi kvůli tomu budu u řady lidí za blbce, přestože rozhodně nejde o nijak „alternativní“ podnik (alternativci se naštvou ještě víc než akademici a scholastici).

Udělal jsem webovou prezentaci řeckých bohyň, bohů a héroů v podobě fotogalerií v mém uživatelském prostoru na Wikimedia Commons, tedy na adrese https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Greek_deities.Zpátky na hlavní stránku