Periodizace stylů řecké keramiky

Z KEROS
Verze z 14. 3. 2018, 13:57, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování
 zkorigováno, vložit fotky

Mykénský styl - přibližně 1600 až 1150 před n. l.

Sub-mykénský styl - přibližně 1150 až 1000 před n. l.

Proto-geometrický styl - 1050 až 900 před n. l.

Geometrický styl - 900 až 700 před n. l.

Orientalizující („krásný“) styl - 730 až 600 před n. l.

Černofigurová malba - 620 až 480 před n. l., ale užívá se i později

Červenofigurová malba - 530 až 300 před n. l.

Malba na bílém pozadí - asi 520 až 320 před n. l., hlavně na pohřebních lekytech

Keramika helénistické a římské doby.

(Viz info Hrubá periodizace epoch v egejské oblasti)

Vedle této základní periodizace valné části keramiky ovšem máme také řadu lokálních nebo tematických specialit a samozřejmě také keramickou produkci jiných kultur Středomoří.

Přibližně od 7. století před n. l. se na keramice zobrazují také mytologické scény a scény z homérské epiky, od klasické doby také scény z tragédií.

Viz i pěkný přehled řecké keramiky na české Wikipedii. [1]

 Souvisle číst: v typickém případě info Geometrická malba na keramice, info Orientalizující („krásný“) styl nebo rovnou Náboženství
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU