Pelagia

Z KEROS
Verze z 28. 2. 2018, 10:59, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
 exkurz - Stránka bez jednoznačného pokračování

Moderní člověk řekne, že náhody jsou nevyzpytatelné, v archaické době byla náhoda dokonce projevem osudové moci. Některý moderní člověk by Pelagii třeba i podezříval z účelového jednání. Uvědomme si také, že děj nalezení ikony se odehrává ve vypjatých letech po velkém řeckém povstání, prý přímo ve dnech krátce po ustavení nového státu.

Ta jeptiška byla pravoslavná a jmenovala se Pelagia, její jméno souvisí s mořem. Samozřejmě se tak nejmenovala podle moře, leč na památku svaté Pelagie, světice z počátku 4. století, což však „pohanskou“ souvislost pouze odsouvá hlouběji do minulosti. Pelagia je vlastně Mořská panna, v časech starého náboženství by tedy patřila Poseidónovi, jehož kult byl pro ostrov Ténos charakteristický! Poseidónova chráněnka, aniž tuto souvislost tušila, získala v 19. století n. l. ostrovu novou slávu v křesťanském prostředí.

Brzyse ovšem s nalézáním zázračných ikon na ostrovech roztrhl pytel (viz Panagia Argokiliotissa na Naxu), ale priorita už zůstala Ténu.

 Pokračovat v souvislém čtení: v typickém případě: Chóra Ténu

Co je Ténos zač

TÉNOS (Tinos)