Orientalizující amfora, AM Paros, A 2652

Z KEROS
Verze z 29. 1. 2018, 21:51, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Velká amfora (spíše velký kratér) v kykladském orientalizujícím ("mélském") stylu, nejspíše z dílny na Paru, 7. století před n. l.

Na hrdle nádoby je zobrazen jezdec s kopím a štítem.

Na těle vázy je svérázně pojatá mytologická scéna:
Tři bohyně následují okřídlenou mužskou postavu, která drží žezlo (skeptron?) a vede na řetězu lva. Tyto čtyři postavy vítá bezvousý mladý muž s kopím.
Možná Hermés přivádí tři bohyně k Paridovi, aby rozsoudil spor o to, která z nich je nejkrásnější. Není to ovšem zrovna kanonické zobrazení Herma.

Archeologické muzeum na Paru, A 2652.

 Souvisle číst (na Paru): zpátky na Keramika geometrická až helénistická, nebo dál: Archaické sochy a reliéfy
 Zpátky na začátek podkapitoly Archeologické muzeum na Paru
 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY