Naxijský chrám

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování

„Naxijský chrám“ je význačným typem celomramorového pozdně archaického chrámu. Je opravdu celý z mramoru, včetně střechy, která je dokonce částečně průsvitná, což vybraný druh naxijského mramoru umožňuje. Modelovým příkladem je Démétřin chrám v Gyroulas u Sangri na Naxu, neboť je dobře prozkoumaný a v tamním lokálním muzeu vidíme jeho zachované stavební články. Podobně však byly stavěné například Dům Naxijských a Stoa Naxijských na Délu, patrně také Apollónův chrám na ostrůvku Palatia v Naxijské Chóře. Sloupy jsou přibližně v dórském řádu, leč s iónským vlivem – a typ stavby je specificky naxijský.

Chrám je poměrně uzavřený, i když má také sloupové průčelí, ovšem oddělené od vnitřního prostoru zdí. Středem jeho hlavní vnitřní části stojí řada sloupů, které nesou střechu. Tyto sloupy sice stojí v řadě rovnoběžné s řadou sloupů v průčelí, ale jejich funkce je jiná. Jsou nestejně vysoké, sahají až po střechu, která je v této části chrámu šikmá. Střešní konstrukce je řešená tak, že tenší mramorové desky propouští část slunečního světla, které slabým přísvitem osvětluje nitro chrámu. Viz Místní muzeum Démétria v Gyroulas. Stran průsvitnosti naxijského mramoru viz také Hřbitovní poučení o mramoru.

Stavební řád „naxijského chrámu“ se z jedné strany vzato podílel na obecně rozšířených proměnách iónského chrámu na rozhraní archaické a klasické doby, z druhé strany viděno je ovšem naprosto specifickým útvarem. Obliba „celokamenných“ chrámů na Naxu trvá hluboko do křesťanské doby.

VIz také oddíl alba Chrám Naxijského typu.

 Souvisle číst: v Gyroulas na Naxu: Justiniánovská bazilika v Gyroulas
 Zpátky na obsah podkapitoly Památky před vysočinou
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY