Mladí bohové

Z KEROS
Verze z 2. 4. 2019, 09:37, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
 info - Stránka bez jednoznačného pokračování

Termín „mladí bohové“ označuje v řeckém náboženství tuto trojici bohů: Apollón, Dionýsos a Hermés.

Vztahy mezi třemi bratry jsou v mytologické tradici polarizované: přímo příslovečné je napětí mezi Apollónem a Dionýsem, v jiné podobě zase mezi Apollónem a Hermem. Ústřední postavou mezi mladými bohy je tedy Apollón. Všichni tři se ovšem vzájemně doplňují a společné je jim i to, že ponoukají lidi k novinkám, i když každý z nich k jiným. Spolu s Athénou patří mladí bohové mezi „nově příchozí“ na Olymp.

Vztahy mezi Apollónem a Hermem patří k příběhům pohoří Kylléné, v Arkádii na Peloponésu. Pregnantně a nesmírně vesele je líčí Homérský hymnus na Herma.

 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY