Malý princ z Kamini

Z KEROS
Verze z 6. 2. 2018, 11:08, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jedna skříň je věnovaná zlatým ozdobám na štíty. To nejcennější zlato je však mimo ni, ve vitríně s dětským pohřbem z hrobu E v Kamini, z 12. století před n. l. Když se smíříme s tím, že část archeologie spočívá ve vyhrabávání hrobů, a že dětský hrob je pro našince čímsi zarážejícím, tak si to můžeme prohlížet.

Vypadá to, že asi kilometr na severovýchod od Grotty (a trochu výš) byl pochován aristokratický malý kluk, asi předškolního věku, a to s bohatou výbavou. V celé Egejské oblasti je to v této době jediné zpodobení dítěte, navíc na tvarovaných zlatých plíšcích. Nechyběl ani reliéf řezaný do slonoviny, bohužel se z něj zachoval jenom malý fragment s ornamentem.

 Souvisle číst: Keramika v mykénském stylu
 Zpátky na obsah podkapitoly Archeologické muzeum v Naxijské Chóře
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY