Létající ryby

Z KEROS
Verze z 15. 6. 2019, 19:03, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Freska létajících ryb zdobila důležitou budovu ve městě. Zachycení ladného pohybu i barevné ladění nejspíš ukazuje na dílo umělce z předřecké Kréty. Je možné ji vidět v Národním archeologickém muzeu v Athénách.

Bohužel zatím nemám slušnější fotku.

 Souvisle číst: Z Mélu doby řecké antiky
 Zpátky na obsah kapitoly MÉLOS (Milos)
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY