Kykladské pánvičky

Z KEROS
Verze z 9. 1. 2018, 17:19, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kyklady rané doby bronzové nabízejí ke spatření ještě záhadnější objekty, než jakými jsou slavné idoly. Vžilo se pro ně označení kykladské „pánvičky“ (frying pans, někdy i skillets. Nikdo si však nemyslí, že by se na nich smažilo, na to se moc nehodí, ani na nich nezůstaly žádné stopy po čemkoli takovém. Jsou to ploché, okrouhlé nebo přímo kruhové předměty velikosti 9 až 28 cm, vyrobené keramickým postupem. Často jsou koncentricky zdobené. Zdobení je ryté, občas vyplněné bílým kaolínem. Viz foto. Známe jich skoro dvě stovky. Několik jich je kamenných, jedna dokonce ze steatitu. Pocházejí z období EC II, tedy 2800 až 2300 před n. l. Nacházejí se na Kykladách, vzácně i mimo Kyklady, např. v Attice, na Krétě a v Malé Asii.

Jejich účel není znám. Snad jsou to kultovní předměty, vzdáleně podobné šamanským standartám nebo asijským mandalám. Většina (z poměrně mála známých) míst nálezů jsou hroby.

Na jejich účel se většinou usuzuje z jejich tvaru, někdy z jejich zdobení. Jsou mělce konkávní. Zdobená je vždy jen jejich „vnější“ (konvexní) strana, zatímco jejich „vnitřní“ (konkávní) strana je bez ozdob a svádí ke spekulacím o možném použití. Podle jedněch se na ni má natáhnout kůže a máme bubínek. Podle jiných se do „pánvičky“ nalije olej nebo voda a z hladiny můžeme věštit… nebo pozorovat Slunce... nebo máme model moře a světa... Náležitější asi bude analogie s šamanskými „standartami“, bohužel spíš proto, že nic moc neurčuje. Viz exkurz Interpretace kykladských pánviček.

Rozsáhlejší výběr dochovaných kousků shrnuje album Raně kykladské pánvičky.

 Souvisle číst: exkurz Interpretace kykladských pánviček nebo rovnou dál: Kykladská keramika rané doby bronzové
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY