Kinský, Mykénská sbírka

Z KEROS
Verze z 24. 3. 2019, 12:47, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Malá kolekce památek mykénské kultury sice nepatří k nejkrásnějším, nicméně dobře ilustruje základní typy nádob – a je s podivem, že u nás vůbec je. Tyto věci pocházejí z řecké pozdní doby bronzové, tedy už opravdu řecké, konkrétně achájské. Je to typ kultury, která byla v egejském světě dost rozšířená, nemusí tedy nutně pocházet přímo z Mykén. (Škoda, že tu není aspoň jedna „ptačí bohyňka“ – mimo Řecko se však vidí málokde.)

Keramika mykénské kultury

Číše s rostlinnými motivy


Mykénská číše. Malba: rostlinné motivy. 14. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, ÚKA 60-1.
Dalšé mykénská číše. Malba: rostlinné motivy. 14. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, ÚKA 60-2.

Další typy nádob


Mykénské nízké alabastron s ratolestí břečťanu, kolem roku 1400 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 5911.


Mykénská třmínková váza s malbou stylizovaných květů, 1300 až 1250 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 1847. Tento tvar je pro mykénskou kulturu specifický. Ústí amfory není mezi uchy.Mykénská trojuchá amfora s ornamentální malbou, kolem roku 1350 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, ÚKA 60-4.


Trojuché alabastron. Mykénská nádoba z doby kolem roku 1450 před n. l. Praha, palác Kinských, NM-H10 5911.Amforiskos s geometrickými motivy. Střední Řecko, 12. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4606.

Drobná terakota


Mykénská votivní figurka býčka, drobná terakota. 13. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 3465.


 Souvisle číst: Řecké umění geometrického období
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU