Kinský, Kypr a Egeida

Z KEROS
Verze z 24. 3. 2019, 16:16, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky) (Keramika rané doby bronzové)

Přejít na: navigace, hledání

Kypr je přirozenou křižovatkou Egeidy, Malé Asie a Sýrie, avšak s velice svébytnými vlastními rysy, a to po velice dlouhou dobu.
Zdejší kyperská kolekce je velice rozsáhlá a kvalitní, navíc i pohledná. Ne vždy se mi podařilo identifikovat zdroj zápůjčky, ale nejspíš je to všechno z Národního muzea, s výjimkou terakotové bohyně, která je ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK. Víc fotek je v albu.

Kykladský idol

Expozice zahrnovala i několik památek z okolního egejského prostoru, včetně tzv. kykladského idolu, nutno přiznat, že jde spíše o silně erodované torzo. Tyto mramorové figurky dovedou být velice krásné, tahle je bohužel pouhou troskou odkazující k existenci Kyklad a dávného kykladského umění. Mají řadu rozličných variet. Pohledné kykladské sbírky, až na výjimky malé, má v celosvětovém měřítku jen několik desítek muzeí, a to včetně Řecka.


Kykladský idol, silně erodovaný. Postava ženy s pažemi na prsou, mramor. Kyklady, raná doba bronzová (EC II), podle popisky 2. polovina 3. tisíciletí před n. l. (spíše asi 2700 až 2300 před n. l.). NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4106.

Kypr

Chalkolit


Chalkolit, tedy doslova „doba měděná“, bývá předřazován před ranou dobu bronzovou. Trochu zmatku působí, že občas se jako synonymum používá termín „eneolit“, který ovšem odkazuje spíše k dozvukům neolitu, tedy mladší doby kamenné. Z Kypru ranějšího 3. tisíciletí před n. l. tu máme zajímavou kolekci tzv. závěsných idolů, většinou drobných. Větší a propracovanější kyperské „idoly“ potkáme v době bronzové. Všechno jsou to zajímavé příklady variability této dost obecné výtvarné a náboženské kategorie.


Závěsné idoly: stylizované ženské postavy, kroužek a „křížové“ idoly. Kypr, chalkolit, 3. tisíciletí př. n. l. NG v Praze, palác Kinských.


Závěsný idol: stylizovaná ženská postava jako „křížový“ idol. Kypr, chalkolit, 3. tisíciletí př. n. l. NG v Praze, palác Kinských.

Kyperská doba bronzová

Keramika rané doby bronzové


Drobná keramika, ručně modelovaná. Kypr, raná doba bronzová (raná doba kyperská), 23. až 20. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM H10 6276.


Džbánek. Kyperská keramika rané doby bronzové, 23. až 19. století před n. l. Leštěná červená keramika zdobená rytím. NG v Praze, palác Kinských.
Kyperská leštěná červená keramika. Raná doba bronzová, 23. až 19. století před n. l. NG v Praze, palác kinských, NM-H10 8115.

Kyperské idoly doby bronzové

Kyperský destičkový idol, ženská postava s náhrdelníky, členěná rytím. Pálená hlína. Kypr, začátek 2. tisíciletí př. n. l. (snad závěr rané doby bronzové). NG v Praze, palác Kinských, NM H10 6097.


Terakotová ženská postava, nahá bohyně z Kypru. Kyperská pozdní doba bronzová, 13. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, ÚKA 58-374.

Keramika střední doby bronzové

Džbán. Kyperská střední doba bronzová, 19. až 16. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 5909.


Naběračka? Kyperská střední doba bronzová, 19. až 16. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 6259.

Keramika pozdní doby bronzové

Krateriskos (menší měsidlo) s tmavou malbou na bílém podkladě. Kypr, 11. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 5906.

Kyperská keramika mykénského typu

Jsou zde i ukázky kyperské produkce mykénského stylu keramiky. Uvádím příklad:

Třmínková váza s lineární malbou. Kyperská keramika mykénského typu. Pozdní doba bronzová, 13. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM H10 6275.

Archaická doba na Kypru


Kyperská bichromní keramika

Džbán. Kyperská bichromní keramika, 7. až 6. století před n. l. Praha, palác Kinských, NM-H10 6382.


Kyperská bichromní keramika, cca 600 před n. l. Praha, NM-H10 3446.


Džbánek s „očima“ a malou svastikou. Kypr, „bílá malovaná keramika IV“, 7. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 5907.


Džbán (oinochoé) zdobený kruhy. Levantské pobřeží(?) nebo (spíše?) Kypr. Kyperské geometrické období, kolem 8. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-NpM P7332.

Řecká antika na Kypru

Kyperská keramika, 6. až 1. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských.


 Souvisle číst: Mykénská sbírka
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU