Kinský, Kypr a Egeida: Porovnání verzí

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
(Chalkolit)
(Chalkolit)
Řádka 20: Řádka 20:
  
 
Chalkolit, tedy doslova „doba měděná“, bývá předřazován před ranou dobu bronzovou. Trochu zmatku působí, že občas se jako synonymum používá termín „eneolit“, který ovšem odkazuje spíše k dozvukům neolitu, tedy mladší doby kamenné.
 
Chalkolit, tedy doslova „doba měděná“, bývá předřazován před ranou dobu bronzovou. Trochu zmatku působí, že občas se jako synonymum používá termín „eneolit“, který ovšem odkazuje spíše k dozvukům neolitu, tedy mladší doby kamenné.
Z Kypru ranějšího 3. tisíciletí před n. l. tu máme zajímavou kolekci tzv. závěsných idolů, většinou drobných. Větší a propracovanější kyperské „idoly“ potkáme v době bronzové. Všechno jsou to zajímavé příklady variability této dost obecné výtvarné a náboženské kategorie.
+
Z Kypru ranějšího 3. tisíciletí před n. l. tu máme zajímavou kolekci tzv. závěsných idolů, většinou drobných. Větší a propracovanější kyperské „idoly“ potkáme v době bronzové. Všechno jsou to zajímavé příklady variability této dost obecné výtvarné a náboženské [[Idoly podobné kykladským|kategorie]].
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
  
Závěsné idoly: stylizované ženské postavy, kroužek a „křížové“ idoly. Kypr, chalkolit (eneolit), 3. tisíciletí př. n. l. NG v Praze, palác Kinských.
+
Závěsné idoly: stylizované ženské postavy, kroužek a „křížové“ idoly. Kypr, chalkolit, 3. tisíciletí př. n. l. NG v Praze, palác Kinských.
  
  
Závěsný idol: stylizovaná ženská postava jako „křížový“ idol. Kypr, chalkolit (eneolit), 3. tisíciletí př. n. l. NG v Praze, palác Kinských.
+
Závěsný idol: stylizovaná ženská postava jako „křížový“ idol. Kypr, chalkolit, 3. tisíciletí př. n. l. NG v Praze, palác Kinských.
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  

Verze z 24. 3. 2019, 14:57

Kypr je přirozenou křižovatkou Egeidy, Malé Asie a Sýrie, avšak s velice svébytnými vlastními rysy, a to po velice dlouhou dobu.
Zdejší kyperská kolekce je velice rozsáhlá a kvalitní, navíc i pohledná. Ne vždy se mi podařilo identifikovat zdroj zápůjčky, ale nejspíš je to všechno z Národního muzea, s výjimkou terakotové bohyně, která je ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK. Víc fotek je v albu.

Kykladský idol

Expozice zahrnovala i několik památek z okolního egejského prostoru, včetně tzv. kykladského idolu, nutno přiznat, že jde spíše o silně erodované torzo. Tyto mramorové figurky dovedou být velice krásné, tahle je bohužel pouhou troskou odkazující k existenci Kyklad a dávného kykladského umění. Mají řadu rozličných variet. Pohledné kykladské sbírky, až na výjimky malé, má v celosvětovém měřítku jen několik desítek muzeí, a to včetně Řecka.


Kykladský idol, silně erodovaný. Postava ženy s pažemi na prsou, mramor. Kyklady, raná doba bronzová (EC II), podle popisky 2. polovina 3. tisíciletí před n. l. (spíše asi 2700 až 2300 před n. l.). NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4106.

Kypr

Chalkolit


Chalkolit, tedy doslova „doba měděná“, bývá předřazován před ranou dobu bronzovou. Trochu zmatku působí, že občas se jako synonymum používá termín „eneolit“, který ovšem odkazuje spíše k dozvukům neolitu, tedy mladší doby kamenné. Z Kypru ranějšího 3. tisíciletí před n. l. tu máme zajímavou kolekci tzv. závěsných idolů, většinou drobných. Větší a propracovanější kyperské „idoly“ potkáme v době bronzové. Všechno jsou to zajímavé příklady variability této dost obecné výtvarné a náboženské kategorie.


Závěsné idoly: stylizované ženské postavy, kroužek a „křížové“ idoly. Kypr, chalkolit, 3. tisíciletí př. n. l. NG v Praze, palác Kinských.


Závěsný idol: stylizovaná ženská postava jako „křížový“ idol. Kypr, chalkolit, 3. tisíciletí př. n. l. NG v Praze, palác Kinských.

Kyperská doba bronzová

Keramika rané doby bronzové

Drobná keramika, ručně modelovaná. Kypr, raná doba bronzová (raná doba kyperská), 23. až 20. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM H10 6276.


Kyperská keramika rané doby bronzové, 23. až 19. století před n. l. Leštěná červená keramika. NG v Praze, palác Kinských.


Kyperská leštěná červená keramika, zdobená rytím. Raná doba bronzová, 23. až 19. století před n. l. NG v Praze, palác kinských, NM-H10 8115.

Kyperské idoly doby bronzové

Kyperský destičkový idol, ženská postava s náhrdelníky, členěná rytím. Pálená hlína. Kypr, začátek 2. tisíciletí př. n. l. (snad závěr rané doby bronzové). NG v Praze, palác Kinských, NM H10 6097.


Terakotová ženská postava, nahá bohyně z Kypru. Kyperská pozdní doba bronzová, 13. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, ÚKA 58-374.

Keramika střední doby bronzové

Džbán. Kyperská střední doba bronzová, 19. až 16. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 5909.


Naběračka? Kyperská střední doba bronzová, 19. až 16. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 6259.

Keramika pozdní doby bronzové

Krateriskos (menší měsidlo) s tmavou malbou na bílém podkladě. Kypr, 11. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 5906.

Kyperská keramika mykénského typu

Jsou zde i ukázky kyperské produkce mykénského stylu keramiky. Uvádím příklad:

Třmínková váza s lineární malbou. Kyperská keramika mykénského typu. Pozdní doba bronzová, 13. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM H10 6275.

Archaická doba na Kypru


Kyperská bichromní keramika

Džbán. Kyperská bichromní keramika, 7. až 6. století před n. l. Praha, palác Kinských, NM-H10 6382.


Kyperská bichromní keramika, cca 600 před n. l. Praha, NM-H10 3446.


Džbánek s „očima“ a malou svastikou. Kypr, „bílá malovaná keramika IV“, 7. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 5907.


Džbán (oinochoé) zdobený kruhy. Levantské pobřeží(?) nebo (spíše?) Kypr. Kyperské geometrické období, kolem 8. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-NpM P7332.

Řecká antika na Kypru

Kyperská keramika, 6. až 1. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských.


 Souvisle číst: Mykénská sbírka
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU