Kinský, Řecké umění helénistické doby

Z KEROS
Verze z 21. 3. 2019, 22:41, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky) (Medailon ze dna)

Přejít na: navigace, hledání

Kromě torza dívky s astragaly je tu všechno ze sbírek Národního muzea.

Helénistické sochy


Ve sbírce je několik hellénistických soch, tedy spíše torz, ale pěkných. Mezi staršími z nich je např. hlava řečníka Démosthéna, která je fragmentem attické stély. Je to helénistická replika typu řečníkova portrétu, který vytvořil sochař Polyeuktos. Pentelský mramor, 280 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4738.

Dívka s astragaly


Specificky helénistické téma představuje torzo děvčátka oděného do chitónu, v jehož záhybu jsou astragaly, tedy kůstky pro dětskou hru. Mramor. Helénistická práce, 2. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národní galerie v Praze, NG P 578.

Helénistická keramika

Z jižní Itálie


Oinochoé (nádoba na víno) s uchem zakončeným stylizovanou hadí hlavou. Jižní Itálie, 3. století před n. l. Praha, NM-H10 1644.

Itálie sice miluje bizarnosti, ale zrovna tohle tak moc zvláštní není, analogie potkáváme leckde a v různých dobách.

Typu Gnathia


Keramika typu Gnathia. Jižní Itálie, 310-260 před n. l. Praha, NM-H10 2469 a NM-H10 3863.
Keramika typu Gnathia, jižní Itálie, 310 až 260 př. n. l. Praha, NM-H10 2143 a NM-H10 2141.

Z Malé Asie


Lagynos, nádoba na víno. Malá Asie nebo Kypr, 2. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 806.


Kantharos. Malá Asie, 3. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 1689.

Medailon ze dna


Reliéfní medailon ze dna číše. Portrét některé známé mužské osobnosti na paměť a za zásluhy. Délos (?), pozdní helénismus. Praha, NM-H10 6257.

Drobné terakoty

Okřídlený Erós v pláštíku s kapucí. Boiótie, helénistická drobná terakota. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-HM10 2197.


Odpočívající Héraklés, patrně podle Lysippa. Helénistická práce z jižní Itálie (?), NG v Praze, palác Kinských, NM-HM10 1919.

Komedie a groteska

Herec komedie, helenistická drobná terakota. Praha, NM-H10 5730.

Herec komedie, helenistická drobná terakota. Praha, NM-H10 7421.

Hlavičky mužů, zlomky groteskních figurek. Malá Asie, Smyrna. Helénistické drobné terakoty. Praha, NM-H10 1874, NM-H10 7877 (hlava Afričana, uprostřed), NM-H10 8105.

Komická maska (malá), helénistická terakota. Praha NM-H10 7650. Maska boha Pana (malá), helénistická terakota. Praha NM-H10 7887.


 Souvisle číst: Zlato a stříbro od archaické doby po římskou
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU