Kinský, Řecká keramika z Lukánie a Apulie: Porovnání verzí

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
(Messapská keramika)
(Messapská keramika)
Řádka 55: Řádka 55:
  
 
== Messapská keramika ==
 
== Messapská keramika ==
[[File: Messapian trozella, Florial motif painted, 4th c BC, Prague Kinsky, NM-H10 4793, 141209.jpg|thumb|left|[[commons: File: Messapian trozella, Florial motif painted, 4th c BC, Prague Kinsky, NM-H10 4793, 141209.jpg|Messapijská amfora.]] ]]
+
[[File: Messapian trozella, Florial motif painted, 4th c BC, Prague Kinsky, NM-H10 4793, 141209.jpg|thumb|right|[[commons: File: Messapian trozella, Florial motif painted, 4th c BC, Prague Kinsky, NM-H10 4793, 141209.jpg|Messapijská amfora.]] ]]
  
  

Verze z 22. 3. 2019, 17:17

Lukánie, 5. století před n. l.

Panathénajská amfora


V řecké klasické době se produkce keramiky neomezuje na Attiku. Významné verze – dokonce i klasické červenofigurové keramiky – se objevují také ve Velkém Řecku, tedy v řeckých obcích v jižní Itálii, nejvýrazněji v Lukánii a Apulii. V 5. století před n. l. zatím produkce jižní Itálie nevybočuje z obvyklého (attického) kánonu, postupně se však „barokizuje“ více než na řecké pevnině.


Panathénajská amfora. Lukánie, Malíř z Primata, kolem roku 430 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 58-404.

Peliké


Peliké. Žena držící ratolest podává atletovi stuhu vítězství. (Na druhé straně, B: Dva mladíci v pláštích.) Lukánie, Malíř Brooklyn-Budapešť, koncem 5. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-HM10 4758.

Volutový kratér

Volutový kratér. Malby zobrazují svatební, s eschatologickou analogií, např. očistné obřady. Ve volutách uch reliéfní gorgoneia. Celek strany Aː Doleː žena a mladík u luteria (umavydla). Lukánie, Malíř z Roccanovy, 350 až 325 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4759.

Volutový kratér. Celek strany Bː Na hrdle mladíci a žena, na těle flétnistka, dále sedící a stojící mladík.

Horní část těla strany A. /stojatý/

Níže na těle strany Aː Scéna u luteria (umyvadla).

Detail z těla strany B. /stojatý/

Na hrdle strany Aː žena a mladíci v blízkosti luteria (umyvadla). / Volute krater, neckː woman, youths, Prague Kinsky, NM-H10 4759, 140877.jpg/

Zdobný styl

V poslední generaci klasické doby (kolem roku 350 před n. l.) se v Lukánii objevuje specifický zdobný („bohatý“) styl (Ornate Style, Rich Style), který zde pokračuje na začátku doby helénistické, než se i tady vázová malba a celý ráz keramiky zcela promění. Působí přímo barokně.

Číše. Na vnitřní straně Erós, držící pootevřenou šperkovnici. Nápadná ženskost postavy je příznačná pro zobrazení Eróta v této době. Apúlie?, zdobný styl, 340 až 320 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 8111.

Okřídlený Erós s thyrsem a košíkem běží k ženě nesoucí obětiny. Malba na nádobě (askos), zdobný styl, 350 až 325 před n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 2437.

Messapská keramika


Kromě obvyklé řecké keramiky se v Apulii objevuje také tzv. Messapská. Představuje italický svéráz, možná prý s ilyrským vlivem. Je zde typická pro předěl klasické a helénistické doby.


Messapijská amfora, tzv. nestoris (trozella). Apulská keramika. Malba: rostlinný motiv na světlém povrchu. 4. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 4793.


 Souvisle číst: Řecké umění helénistické doby
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU