Kinský, Řecká geometrická keramika: Porovnání verzí

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
(Pyxidy)
(Vysoký džbán s víčkem)
Řádka 50: Řádka 50:
  
 
==== Vysoký džbán s víčkem ====
 
==== Vysoký džbán s víčkem ====
 +
[[File: Geometric pottery from Attica 730 BC, NG Prague Kinsky, ÚKA 60-3 141192.jpg|thumb |left|[[commons: File: Geometric pottery from Attica 730 BC, NG Prague Kinsky, ÚKA 60-3 141192.jpg|Větší nádoba (džbán) s víčkem.]] ]]
 +
 +
[[File: Pitcher with lid, geometric pottery from Attica, handle small vessel, 730 BC, Prague Kinsky, UKA 60-3, 141193.jpg|thumb|right|[[commons: File: Pitcher with lid, geometric pottery from Attica, handle small vessel, 730 BC, Prague Kinsky, UKA 60-3, 141193.jpg|Detail.]] ]]
 +
  
 
Větší nádoba s víčkem, geometricky zdobená. Attika, kolem 730 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 60-3.
 
Větší nádoba s víčkem, geometricky zdobená. Attika, kolem 730 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 60-3.

Verze z 23. 3. 2019, 22:59

Je toho strašně moc, takže tento výběr musel pominout spoustu zajímavých věcí. Mnohem víc fotek je v albu.

Raně geometrická keramika


Amfora s uchy na plecích, raně geometrická. Attická dílna, 875 až 850 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 60-5.

Pozdně geometrická keramika

Attika, 8. století před n. l.


Kantharos. Svastika a rosety. Attická pozdně geometrická keramika, kolem roku 760 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 1849.


Skyfos se zvlněnými uchy. Attická pozdně geometrická keramika, 750 až 725 před n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 4604.Plochá mísa s hadovitými uchy, pozdně geometrický. Výzdoba v koncentrických liniích, na dně kříž z hrotitých listů. Kolem roku 730 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 16-13.


Miska s prolamovanou nožkou, velký meandr, na výduti rostlinné motivy. 730 - 720 před n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 4103.

Pyxidy


Pyxis. Motiv šachovnice. Attická pozdně geometrická keramika, 750 až 725 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 6285.


Pyxis s dvojicí koní na víku, východní Attika, 730 před n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 60-17.

Vysoký džbán s víčkem


Větší nádoba s víčkem, geometricky zdobená. Attika, kolem 730 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 60-3.

Další džbány

Džbán s vysokým uchem. Vlnice na hrdle, had?, prastarý symbol síly země. Attický pozdně geometrická keramika, kolem 730 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 2500.

Džbán, pozdně geometrický. V dekoru převažuje meandr. Empedoklův malíř, 720 až 710 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 5915.

Amfora s hady

Amfora s plastickými hady. Na hrdle dva jezdci s uzdou a bičem, za jedním pták svírající v zobáku hada. Na výduti průvod jezdců a pěšáků. Hry na počest heroizovaného mrtvého? Filadelfský malíř, konec 8. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 60-16.

Geometrická stylizace postav.

Amfora a hydrie

Amfora s vertikálními uchy, pozdně geometrická. Zpravidla urna na mužské pohřby. Mnohočetné (8) svastiky. 720 až 700 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 5914.

Hydrie, pozdně geometrická. Motiv metop na hrdle, 725 až 700 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 1655.

Džbánky

Pohár (nízký široký džbánek), pozdně geometrický. Výrazný motiv propojených spirál. Severoattická dílna, 750 až 725 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 4603.

Džbánek, pozdně geometrický. Nestejnoměrné zabarvení v důsledku nerovnoměrného výpalu. Kolem roku 730 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 4746.

Pozdně geometrická keramika z Boiótie

Kantharos. Pravděpodobně boiótská dílna, 750 až 700 před n. l. Praha. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 3470.

Kantharos, ve vlysu vodní ptáci. Boiótská dílna, 550 BC. Praha. Ze sbírek Národního muzea, NM-H10 972.

Drobný bronz

Gryf. Bronz. Tyto protomy byly původně připevňovány u okraje bronzového kotle. Samos, konec 7. století před n. l. NG v Praze, palác Kinských. Ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii UK, ÚKA 58-456.


 Souvisle číst: Řecké umění archaické doby
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU