Jeskyně krásných mladíků

Z KEROS
Verze z 22. 10. 2019, 20:39, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jeskyně pod strmým útesem akropole je prý přístupná z moře, z malého člunu a s povolením správy přístavu. (Nebyl jsem tam, protože výpravu překazil vítr a vlny. Asi dobře tak, to jsem ještě nevěděl, co v ústech místňáků znamená „snadný výstup o kousek“.)
Vchod do jeskyně je 30 metrů nad hladinou, jeskyně sama má několik menších dómů. Do velice nedávné doby ji prý rybáři používali jako úkryt před nepohodou a jako mezisklad nářadí. Jeskyni se říká také Chrysospilia (Zlatá jeskyně), snad kvůli barvě krápníků. Pod tímto jménem ji také eviduje řecká památková správa.

V klasické a helénistické době byla jeskyně náboženským a útočištným prostorem. Tehdy zde byly jílem vytvořené nápisy, asi čtyři stovky mužských jmen, některá prý doložená jenom odtud, a tři dívčí jména. Prý měly vyznamenat a pro stálou památku uchovat jména krásných mladíků. Mladík sice časem zfotrovatěl a pak zdědkovatěl, pokud se toho dožil, tady však byl stále připomínán jako mladík. Asi zde nejde o nějaké výstřednosti řecké homoerotiky, ale spíš o konfrontaci ideality nebo identity a pomíjivosti života. Jedině pomíjivý život totiž dokáže produkovat všechno to, díky čemu se nám nějaká idealita nebo identita vůbec vybavuje.

Aspoň nějaké fotky z jeskyně jsou na turistickém webu ostrova, leč občas mizí v kyberprostoru.

 Souvisle číst: Ano Meria
 Zpátky na obsah kapitoly FOLEGANDROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY