Divadlo na Délu

Z KEROS
Verze z 8. 4. 2019, 18:29, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Divadlo na Délu bylo postavené pro 5 tisíc diváků, zčásti mohlo využít přirozenou terénní dispozici. Už v pohledu seshora je ovšem vidět nevalný stav zachování. Je daný i tím, že to je skutečně divadlo řecké, z helénistické doby, tedy na poměry antických divadel hodně staré.

V divadle je samozřejmě oltář, jak se sluší, obvykle zasvěcený Dionýsovi.
V prvních řadách byly lepší lavice pro čestné hosty, to se bude s průběhem času stupňovat.

Maličký Délos byl formálně vzato nezávislý stát, takže měl ze všech států světa v celých dějinách zdaleka největší procento divadelní plochy!

Víc fotek je v oddílu alba.

 Souvisle číst: V ulicích pod divadlem
 Zpátky na obsah podkapitoly Na svatou horu, k jeskyni a divadlu
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY