Archilochos fr. 128

Z KEROS
Verze z 8. 3. 2017, 13:15, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Archilochos, Tetrametry, fr. 128 West Archilochus, Fragmenta
Přeložil Ferdinand Stiebitzfr. 128 Srdce, srdce, rozvířené bouří strastí nezdolných, fr. 128 θυμέ, θύμ', ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυκώμενε,
vzchop se, braň se protivníkům, udatně jim nastav hruď! ἀναδευ δυσμενῶν δ' ἀλέξεο προσβαλὼν ἐναντίον
(...) στέρνον ἐνδοκοισιν ἐχθρῶν πλησίον κατασταθεὶς
ἀσφαλέως• καὶ μήτε νικέων ἀμφάδην ἀγάλλεο,
μηδὲ νικηθεὶς ἐν οἴκωι καταπεσὼν ὀδύρεο,
ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαῖρε καὶ κακοῖσιν ἀσχάλα
(...) Pohleď, kterak plyne lidský los! μὴ λίην, γίνωσκε δ' οἷος ῥυσμὸς ἀνθρώπους ἔχει.