Česká antická sbírka

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Umění starého Středomoří

Měla to být stálá expozice věcí ze sbírek Národního Muzea, Národní Galerie a Ústavu pro klasickou archeologiii Univerzity Karlovy, v prostorách Národní galerie. Před antiku byly zařazeny také ukázky věcí z Egypta a Blízkého východu. V paláci kinských expozice zabírala celé druhé patro, v prvním patře byla expozice starého Umění Asie (viz její album).
Po přípravách v letech 2007 až 2010 byla 4. 2. 2011 slavnostně otevřena, leč střídavě nadlouho zavírána, prý pro úspory, až nakonec 26. 4. 2015 zrušena, prý jakožto neefektivní. (Ostatně, po většinu doby si jí mohl povšimnout jenom ten, kdo hledal WC v zadním traktu paláce a přitom pozorně sledoval cedulky na různých vchodech. Hned jsem tušil, že v tak exponovaném místě na Staromáku to nedopadne dobře. Navíc v našich poměrech slovo „stálá“ bohužel značí kratší dobu než „dočasně“.)

Kolekce to byla nečekaně dobrá. Kromě starých Kyklad, mínójské Kréty a řeckých archaických plastik tam bylo všechno, co může taková sbírka mít. Mnohdy dokonce v nečekané kvalitě a pestrosti žánrů. Prostě potěšení pro oko – a navíc dobré prostředí pro studium (i když to tam zatemňovali, jak mohli, jako kdyby kameni a keramice vadilo i rozptýlené světlo).
Doufejme, že aspoň část těchto věcí najde místo v opravené staré budově Národního muzea, z jehož sbírek byla většina u nich zapůjčena, a že některé další budeme potkávat aspoň na příležitostných výstavách.

Během několika posledních dní před likvidací výstavy jsem tam nafotil asi dva tisíce snímků, to už se smělo, z nich jsem pak vybral 684. které jsem elektronicky vyvolal, popsal a umístil na Wikimedia Commons. Celé sbírce jsem tam ve svém uživatelském prostoru udělal taky soubor alb.

Jelikož k výstavě nebyl vydaný podrobný katalog, tak se obávám, že její nejúplnější veřejně přístupná prezentace je nyní právě v oněch albech a pak právě zde.

Tady si z toho všeho ukážeme hezčí jednotlivosti, a to v pořadí, v jakém byly v expozici instalovány.

(Egypt a Blízký východ)
Kypr a Egeida
Mykénská sbírka
Řecké umění geometrického období
Řecké umění archaické doby
- Korintská keramika
Řecké umění klasické doby
- Řecká keramika z Lukánie a Apulie
Řecké umění helénistické doby
Zlato a stříbro od archaické doby po římskou
Etrusko-korintská šupinová amfora
Etruské umění
Umění římské doby

Velké poděkování za uspořádání této sbírky si zaslouží prof. Jan Bouzek (likvidaci expozice kupodivu přežil).


 Souvisle číst: Egypt a Blízký východ nebo rovnou na Kypr a Egeida
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU