ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU

Z KEROS
Verze z 17. 4. 2017, 19:18, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''<big><big>ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU</big></big>''' <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Zdeněk Kratochvíl <br /> <br /> <br /> <br /> Zatím je c…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU

Zdeněk KratochvílZatím je cesta jenom jedna, zato ta nejrozsáhlejší z uvažovaných, totiž díl POUŤ NA DÉLOS A KYKLADY

Postupně tu ovšem vzniká tento ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU, tedy obecné informace o antické kultuře, ale také o geografii egejské oblasti a o řadě dalších kultur středního a východního Středomoří od neolitu po současnost.


Obsah Úvodu k Cestám po Řecku


Procházení místy a myšlenkami

Antika šedobílá a barvitá

historka Pergamonský oltář

exkurz Jak se chovat v muzeu

Co je dobré vědět předem a co stačí až potom

Prostoročas, info Geografie, info Hrubá periodizace epoch v egejské oblasti

Kmeny, národy a kultury, info Hlavní řecké dialekty - - - exkurz Sebepochopení Řeků: Hellénoi, Grékoi, Rómanoi, Ellines, exkurz Řecká hymna

Výtvarné styly, info Stavební řády

- - - info Styly a žánry řeckých plastik, info Úsměv archaických soch, info Daidalský styl archaických soch

- - - info Kúros, info Koré, info Sfinga

- - - info Periodizace stylů řecké keramiky, info Geometrická malba na keramice, info Orientalizující („krásný“) styl

Náboženství

Filosofie a věda, info Schéma odnoží řecké filosofie, info Vznik a zachování antických spisů

Úskalí tradice a lidové slovesnosti

- Skutečnost dojmů a faktů

Význam detailů a okrajových témat

Zajímavé postavy

Řečtina a český pravopis, info Pravopisná poznámka pro detailisty

Rejstřík muzeí

- Výběr z muzeí podstatných pro řeckou antiku

- České antické sbírky

- - - exkurz Úplnější rejstřík muzeí s antickými tématy

Wikimedia Commons

Autorovy webové prezentace

Literatura

Struktura obsahu celku CESTY PO ŘECKU

Zatím tu krom úvodu mám jenom torzo cesty (dílu) POUŤ NA DÉLOS A KYKLADY


Hlavní strana